Меню
Профил
Език

Акордеонни категории

Безплатна доставка над 70,00 лв
Вижте всички статии

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка в редовна форма на обучение

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка в редовна форма на обучение

 

 

Съгласно чл.8 в на Закона за семейните помощи за деца майките (осиновителки) студентки, които са записани в редовна форма на обучение, имат право да получат еднократна помощ за отглеждане на дете. Помощта се изплаща на всички майки (осиновителки) независимо от доходите на семейството. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет като не може да бъде по-малък от предходната година. Помощта се изплаща на два пъти, като половината от нейния размер се получава след влизане в сила на заповедта за нейното отпускане, а остатъкът се изплаща след като бъде представено уверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, но не по-късно от навършване на една година на детето. За да кандидатствате е необходимо е да отговаряте на следните условия:

 • детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на Закона за закрила на детето;
 • майката (осиновителката) живее постоянно в страната и е студентка в редовна форма на обучение във висше училище, получило акредитеация и създадено при условията и по реда на Закона за висшето образование;
 • майката (осиновителката) е записана като студентка в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
 • майката (осиновителката) не е осигурена и не получава обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до петгодишна възраст по реда на Кодекса за социално осигуряване

Ако отговаряте на гореизброените условия е необходимо да подадете заявление-декларация по образец до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните начини:

 • лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 • чрез лицензиран пощенски оператор, с обратна разписка, като заявление-декларацията се изпраща в оригинал;
 • по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване;

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец (https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/
 2. Копие от удостоверение за раждане на децата, за които се иска помощта;
 3. Уверение от висшето училище за лицата, че са записани в редовна форма на обучение към датата на раждане на детето;
 4. Лична карта за справка;

 Важно е да знаете, че ако до навършване на двегодишна възраст на детето, то бъде настанено за отглеждане извън семейството поради лишаване от родителски права или на основание Закона за закрила на детето и/ или Семейния кодекс, сте длъжни  да възстановите получената сума.

 

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари